Wirtual walk

Karta Rabatowa

KARTA RABATOWA Hotelu SKAL****, Ul. Bolesława Chrobrego 80, 78-111 Ustronie Morskie.

 

Regulamin Przyznawania i Użytkowania

1. Karta rabatowa jest kartą na okaziciela wydawana Gościom korzystającym z usług Hotelu SKAL****.

2. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.

3. Użytkownik karty akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

4. Karta zostaje wydana w recepcji Hotelu SKAL**** na prośbę zainteresowanego po spełnieniu warunków pkt. 2.

5. Z rabatu korzysta tylko i wyłącznie osoba, okazująca kartę w momencie procedury meldunkowej.

6. Rabat przysługuje tylko za nocleg, zabiegi SPA oraz wyżywienie / z wyłączeniem napoi alkoholowych/ dla posiadacza karty.

7. Karta uprawnia do rabatu w wysokości 10% od ceny hotelowej.

8. Kwota rabatu nie może być wymieniana na gotówkę.

9. Rabat nie obowiązuje w przypadku gdy posiadacz karty:

 • korzysta z cen grupowych,

 • dokonuje rezerwacji poprzez agencje turystyczne lub biura podróży,

 • korzysta z innych specjalnych cen uzgodnionych z hotelem w trakcie negocjacji.

  10. Rabat może być udzielony jedynie po okazaniu karty.

  11. Rabat nie może być udzielany w stosunku do usług zakupionych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.

  12. Rabatu nie można łączyć z innymi zniżkami i ofertami specjalnymi.

  13. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

  14. Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo.

  15. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Hotelu SKAL**** oraz na stronie www.hotel-skal.pl

  16. Hotel zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania posiadacza karty poprzez udostępnienie zmienionej wersji na w/w stronie internetowej i w recepcji.

  17. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać 7 dnia (włącznie) od wprowadzenia nowego regulaminu.

  18. Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

   

   

Ustronie Morskie, 20.06.2016

do you know the date?

Explore our packages to stay

you know the dates of your stay?

date of stay

arrival
06
March 2021
departure
07
March 2021
buy a gift

Give a gift

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close