Hotel Skal, Ustronie Morskie
Tło bannera

Regulamin SPA MEDI SPA & WELLNESS

Data przyjazdu
260923
Data wyjazdu
270923

REGULAMIN
MEDI SPA & WELLNESS

§1. OGÓLNE

Przed rozpoczęciem korzystania z usług MEDI SPA & WELLNESS Gość powinien zapoznać się z Regulaminem MEDI SPA & WELLNESS znajdującym się
Skal Hotel**** Resort & Medi SPA (dalej: „Hotel”). Korzystanie z usług MEDI SPA & WELLNESS jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania

 

1.    MEDI SPA & WELLNESS jest otwarte codziennie w następujących godzinach:

• Recepcja MEDI SPA & WELLNESS                                 09:00 - 21:00

• Strefa zabiegowa                                                             09:00 - 21:00

• Jacuzzi i strefa wypoczynku                                             09:00 - 21:00

• Siłownia                                                                            07:00 - 22:00

• Sauny                                                                               16:00 - 21:00 w soboty 09:00-21:00

Operator Hotelu zastrzega sobie prawo do zmian otwarcia poszczególnych stref w MEDI SPA & WELLNESS bez konieczności zmiany Regulaminu.
Na terenie MEDI SPA & WELLNESS można przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia

2.    Przed wejściem na teren MEDI SPA & WELLNESS należy skorzystać z prysznica.

3.    Na terenie strefy zabiegowej obowiązuje cisza. Pracownicy MEDI SPA & WELLNESS mają prawo wyprosić ze strefy zabiegowej Gości,
którzy w jakikolwiek inny sposób swoim zachowaniem wpływają na powstanie dyskomfortu u innych Gości, w szczególności znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4.    Na terenie MEDI SPA & WELLNESS obowiązuje zakaz:  palenia tytoniu, wnoszenia lub  spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych, przebywania zwierząt oraz wynoszenia wyposażenia
MEDI SPA & WELLNESS poza jego teren.

5.    Osoby naruszające porządek obowiązujący w MEDI SPA & WELLNESS lub postanowienia regulaminu MEDI SPA & WELLNESS będą proszone o opuszczenie.

6.    Goście korzystający z usług MEDI SPA & WELLNESS rozliczają się za usługi bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu w Recepcji SPA. Jeśli Gość posiada otwarty rachunek w Hotelu ,
pracownik MEDI SPA & WELLNESS może na życzenie Gościa obciążyć taki rachunek kosztami zabiegu (tzw. Kredyt hotel).
W takim przypadku Gość może rozliczyć koszty zabiegu najpóźniej przy wymeldowaniu się z hotelu w Recepcji Głównej Hotelu.

7.    Z usług MEDI SPA & WELLNESS nie mogą korzystać osoby:

•     chore, u których korzystanie z SPA, w szczególności korzystanie z zabiegów może pogorszyć stan zdrowia,

•     osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z MEDI SPA & WELLNESS po konsultacji
z lekarzem,

•     chore, których choroba może zagrażać zdrowiu innych osób,

•     z otwartymi ranami lub stanami zapalnymi skóry,

•     których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,• których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,

•     których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

9.    Obsługa MEDI SPA & WELLNESS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie SPA

10.  Operator  Hotelu  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z SPA, o ile nie ponosi winy za powstanie szkody.

11.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Kierownictwo MEDI SPA & WELLNESS lub Dyrekcja Hotelu.

 

§2. KORZYSTANIE Z ZABIEGÓW

1.    W celu odbycia zabiegu należy dokonać jego uprzedniej rezerwacji. MEDI SPA & WELLNESS nie gwarantuje dostępności terapeutów dla każdego Gościa, ilość terminów jest ograniczona.
        Zalecane jest więc wcześniejsze dokonanie rezerwacji w Recepcji SPA

2.    W celu zarezerwowania zabiegu należy podać imię, nazwisko, numeru pokoju lub numeru kontaktowego.

3.    Podstawą do wykonania zabiegu jest okazanie potwierdzenia rezerwacji zabiegu oraz wypełnienie ankiety zdrowotnej (dotyczy poszczególnych zabiegów).

4.    W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i efektywności zabiegów oferowanych
       w MEDI SPA & WELLNESS zalecane jest:

•     poinformowanie w kwestionariuszu zdrowotnym o:

•     zażywanych lekach,

•     ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu;

•     poinformowania o skorzystaniu z basenu, saun i jacuzzi przed zabiegiem,

•     unikanie obfitych posiłków 2 godziny przed zabiegiem,

•     unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed, jak i po zabiegu.

5.    Gość MEDI SPA & WELLNESS zobowiązuje się uwzględnić swój stan zdrowia przed skorzystaniem z usług MEDI SPA & WELLNESS w kwestionariuszu zdrowotnym i także zobowiązuje się nie skorzystać z nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie lub zdrowie,

6.    Gość Medi SPA & Wellness, decydujący się na korzystanie zabiegów, jest świadomy stanu swojego zdrowia i nie zataja istotnych informacji dotyczących zdrowia. Gość, który nie ujawnia informacji lub zataja informacje
o swoim stanie zdrowia, korzysta z usług oferowanych przez MEDI SPA & WELLNESS wyłącznie na własną odpowiedzialność. Po uzyskaniu informacji od terapeuty MEDI SPA & WELLNESS o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu, Gość podejmuje decyzję, czy decyduje się na zabieg, składając odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej.

7.    Kobieta w ciąży może korzystać z usług oferowanych w MEDI SPA & WELLNESS pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie, że jest świadoma swojego stanu zdrowia oraz, że decyduje się na zabieg
w Medi SPA & Wellness. Jeżeli terapeuta MEDI SPA & WELLNESS uzna, że wykonanie danego zabiegu może zaszkodzić zdrowiu kobiety lub płodu, ma prawo odmówić wykonania zabiegu.

8.    Samodzielne korzystanie z zabiegów dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z usług MEDI SPA & WELLNESS tylko za zgodą opiekunów, po uprzednim podpisaniu przez nich zgody na wykonanie zabiegu.

9.    Pracownik MEDI SPA & WELLNESS ma prawo przerwania zabiegu, jeśli Gość będzie zachowywał się niestosownie lub nieodpowiednio wobec pracownika (np. narusza jego dobra osobiste lub przejawia agresję).
W takiej sytuacji Gość jest zobowiązany do zapłaty pełnej opłaty za zabieg, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi,

10.  Gość korzystający z zabiegów zobowiązany jest do stawienia się w Recepcji MEDI SPA & WELLNESS na co najmniej 5 minut przed godziną planowanego zabiegu.

11.  W przypadku spóźnienia się na zabieg, czas spóźnienia zostanie odliczony od łącznego czasu trwania zabiegu bez obniżenia ceny za ten zabieg.

12.  W przypadku rezygnacji z zabiegu lub niestawienia się na zabieg obsługa MEDI SPA & WELLNESS ma prawo do obciążenia Gościa kosztami wynoszącymi:

• 50% wartości zabiegu za anulację w dniu planowanego zabiegu;

Goście mogą anulować zabieg bezpośrednio w Recepcji SPA, telefonicznie lub mailowo. Obsługa MEDI SPA & WELLNESS ma prawo wymagać przedpłaty za umówione zabiegi od Gości, nie będących na pobycie w Hotelu

13.  Czas trwania zabiegu podany w Cenniku SPA jest czasem obejmującym przygotowanie, zabieg właściwy, ewentualny prysznic oraz zakończenie zabiegu.

14.  Wszelkie reklamacje  dotyczące usług MEDI SPA & WELLNESS Gość może złożyć podczas zabiegu lub bezpośrednio po jego zakończeniu w Recepcji SPA. W innych przypadkach reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§3. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Platforma Rozwoju S.A. z siedziba w Lisów 04, 05-610 Goszczyn prowadząca obiekt Hotelowy SKAL Hotel ul. Bolesława Chrobrego 80, 78-111 Ustronie Morskie (dalej: „Spółka”). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie pod adresem korespondencyjnym Spółki lub adresem e-mail: hotel@skal-hotel.pl. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w recepcji Głównej Hotelu i na stronie internetowej www.skal-hotel.pl

 

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna, Lisów 4, 05-610, Goszczyn Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane